La Rivière

Financiële Diensten

  • hypotheek.jpg
  • makelaardij.jpg
  • particulier.jpg
  • bedrijfsverz.jpg

Wat is een starterslening?

Een Starterslening is een aanvullende lening bovenop een reguliere lening (hypotheek) om de woonlasten te verlagen. De Starterslening is uitsluitend bedoeld voor diegenen die voor het eerst een woning kopen. U kunt als starter afhankelijk van uw inkomen en de kosten van de woning, gebruik maken van de Starterslening of koopsubsidie. U kunt niet tegelijkertijd gebruik maken van beide regelingen, het is het één of het ander. Voor beide regelingen geldt, dat het budget gemaximeerd is. Als de grens bereikt is, worden nieuwe aanvragen niet meer in behandeling genomen.

Hoe werkt het
Voor de Starterslening geldt een maximale inkomensgrens. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u – op basis van uw inkomen – bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De verwervingskosten (koopprijs plus kosten koper) van de woning zijn gemaximeerd volgens gemeentelijke bepaling. De Starterslening kent een rente vaste periode van vijftien jaar. De eerste drie jaar daarvan betaalt u helemaal geen rente en aflossing voor de Starterslening. Dat scheelt behoorlijk in uw woonlasten. Pas na drie jaar gaat u rente en aflossing betalen, als uw inkomen tenminste voldoende gestegen is. Is dit niet het geval, dan kunt u een hertoetsing aanvragen en gaat u een maandlast betalen die past bij het inkomen dat u op dat moment heeft. Aan deze hertoets zijn kosten verbonden. Na het zesde, tiende en vijftiende jaar wordt uw inkomen opnieuw bekeken. U moet dus goed voor uzelf bekijken of een inkomenstijging te verwachten is.

Totale financiering
De totale financiering van uw huis bestaat uit een normale (eerste) hypotheek en – als aanvulling daarop - de Starterslening. De (eerste) hypotheek moet een rentevaste periode hebben van minimaal 10 jaar en kunt u afsluiten bij de bank van uw keuze. De Starterslening sluit u af bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Beide leningen (eerste hypotheek + Starterslening) moeten voldoen aan de voorwaarden van de NHG. Dit houdt in dat beide leningen samen niet meer mogen bedragen dan de verwervingskosten van de woning. De verwervingskosten zijn de koopsom of de koop/koopprijs van de woning met daar bovenop een vaste opslag van 8% bij een nieuwbouwwoning of 12% bij een bestaande woning. Meerwerk of onderhoud kan worden meegenomen in de financiering, maar telt niet (altijd) mee bij het bepalen van de hoogte van de benodigde Starterslening.

Starterslening aanvragen
De Startersleningen worden verstrekt door gemeenten en is in een beperkt aantal gemeenten mogelijk. Gemeenten kijken naar de lokale woningmarkt en beslissen zelf of ze meedoen aan de Startersregeling en kunnen aanvullende eisen stellen. De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) houdt op haar website een lijst bij van deelnemende gemeenten. De Startersregeling kunt u aanvragen via de gemeente.

Stappenplan aanvraag:
Stap 1. U vraagt een verzoekformulier op bij de gemeente.
Stap 2. Het ingevulde verzoekformulier stuurt u naar de gemeente.
Stap 3. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en als u voldoet aan de voorwaarden stuurt de gemeente u het aanvraagformulier toe.
Stap 4. Het (originele) ingevulde aanvraagformulier stuurt u met alle benodigde
bijlagen naar SVn. SVn toetst uw inkomensgegevens en adviseert de
gemeente over de hoogte van de Starterslening. Naar aanleiding van dit
advies neemt de gemeente een besluit over de Starterslening.
Stap 5. U ontvangt van de gemeente een toewijzingsbrief, waarin de hoogte van de aan u toegewezen Starterslening en de bijbehorende voorwaarden
staan. Een kopie van deze toewijzingsbrief stuurt de gemeente naar SVn.
Stap 6. Op basis van de toewijzingsbrief van de gemeente vraagt u een lening aan bij de bank van uw keuze. De bank brengt een offerte uit die voldoet aan de voorwaarden uit de toewijzingsbrief van de gemeente.
Stap 7. U stuurt binnen vier weken na de verzenddatum van de toewijzingsbrief een kopie van de getekende offerte van de lening van de bank naar SVn. Hierna ontvangt u van SVn een offerte voor de Starterslening.
Stap 8. Zodra u de offerte heeft geaccepteerd en aan alle voorwaarden heeft voldaan, stuurt SVn de stukken door naar de notaris en ontvangt u
van SVn bericht over de verdere afwikkeling van de lening.

Adresgegevens

La Rivière Financiële Diensten
Kampakkers 35
9531 HT, Borger
T: 0599-238603
F: 0599-238474
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
I: www.larivierefd.nl
   
Correspondentieadres
Postbus 80
9530 AB, Borger