La Rivière

Financiële Diensten

  • particulier.jpg
  • hypotheek.jpg
  • bedrijfsverz.jpg
  • makelaardij.jpg

Wat is koopsubsidie

Koopsubsidie wordt geregeld in de Wet Bevordering Eigenwoningbezit (BEW) en beschikbaar gesteld door de overheid. Het doel van koopsubsidie is het eigen woningbezit (onder vooral de lagere inkomens) te bevorderen. De koopsubsidie houdt in dat de aanvrager een maandelijkse tegemoetkoming ontvangt en is te vergelijken met huursubsidie. Per 1 januari 2007 zijn de voorwaarden verruimd, waardoor meer mensen gebruik kunnen maken van koopsubsidie. Ook zijn de regels beter afgestemd aan de voorwaarden van de Nationale Hypotheekgarantie.

Koopsubsidie wordt toegekend voor een periode van vijf jaar. Na afloop van deze vijf jaar wordt uw recht op koopsubsidie herbeoordeeld. U ontvangt de tegemoetkoming voor maximaal drie periodes van vijf jaar. Komt u na vijftien jaar nog steeds in aanmerking voor koopsubsidie, dan ontvangt u een bedrag ineens voor de resterende periode.

Welke factoren spelen een rol bij het vaststellen van de koopsubsidie?
Voor de bepaling van de koopsubsidie zijn in de eerste plaats het inkomen, leeftijd van de aanvrager, de koopprijs van de woning, de hypotheeklast en de nationale hypotheekgarantie (NHG) van belang. Daarnaast wordt rekening gehouden met het jaarlijkse beschikbare budget.

Algemene voorwaarden
Voor de Koopsubsidie gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:

* U bent 18 jaar of ouder op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning uw eigendom wordt;
* U bent geen eigenaar en bewoner geweest van een koopwoning in de drie jaar die voorafgaan aan de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning uw eigendom wordt;
* U gaat de woning zelf bewonen;
* Uw vermogen over 2007 is niet hoger dan EUR 20.014 (en niet hoger dan EUR 40.028 als u een fiscale partner heeft);
* De koopsom mag niet meer bedragen dan EUR 158.850;
* De hypotheek mag niet meer bedragen dan EUR 171.558;
* U moet Nationale Hypotheek Garantie aanvragen;
* De hypotheek heeft een rentevaste periode van ten minste 10 jaar;
* De hypotheek heeft een looptijd van maximaal 30 jaar.

Budget
Er is jaarlijks een beperkt budget beschikbaar. Wanneer het budget uitgeput is, worden geen aanvragen meer in behandeling genomen. Koopsubsidies toegekend voor 1 januari 2007 worden volgens de oude wet BEW gehandhaafd.

Hoe werkt het
U kunt samen met ons het aanvraagformulier invullen en opsturen naar SenterNovem. Als uw aanvraag juist en volledig is, kunt u ongeveer twee weken na ontvangst door SenterNovem een beschikking op uw aanvraag verwachten. Indien de subsidie wordt toegekend, kan de hypotheekakte worden opgesteld en kan de overdracht van de woning bij de notaris plaatsvinden. U stuurt daarna een kopie van de gewaarmerkte en ondertekende hypotheekakte en de door de notaris gewaarmerkte en ondertekende akte van levering van de woning op naar SenterNovem. Zodra SenterNovem de gegevens heeft ontvangen, kunt u de eerste betaling verwachten. Zonder afschrift van de hypotheekakte en de akte van levering van de woning zal geen betaling plaatsvinden. Het is in uw eigen belang deze informatie zo spoedig mogelijk aan te leveren.

Uitvoering koopsubsidie
Het ministerie van VROM is verantwoordelijk voor de Wet BEW, de begroting van de koopsubsidie en het beleid dat daarmee samenhangt. De koopsubsidie wordt uitgevoerd door SenterNovem. Elk jaar per 1 januari wordt het budget voor de koopsubsidie berekend. Op de website van SenterNovem kunt u berekenen of u in aanmerking komt voor koopsubsidie en welk bedrag u eventueel kunt ontvangen. Voor verdere informatie en aanvraagformulier verwijzen wij u naar de website van SenterNovem: http://www.senternovem.nl/rgo/koopsubsidie/index.asp .

Adresgegevens

La Rivière Financiële Diensten
Kampakkers 35
9531 HT, Borger
T: 0599-238603
F: 0599-238474
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
I: www.larivierefd.nl
   
Correspondentieadres
Postbus 80
9530 AB, Borger