La Rivière

Financiële Diensten

  • hypotheek.jpg
  • bedrijfsverz.jpg
  • particulier.jpg
  • makelaardij.jpg

Welke hypotheekvorm past het beste bij u?

Er zijn verschillende hypotheekvormen. Welke hypotheek voor u het beste is, hangt uiteraard af van uw situatie en uw wensen.

 

De traditionele levenhypotheek

Dit is een hypotheek op basis van een gemengde (gemengd = zowel uitkering bij overlijden als op de einddatum) levensverzekering. Deze vorm wordt door de geldnemer gedurende de looptijd niet afgelost. In plaats van een periodieke aflossing betaalt men aan de verzekeraar maandelijks een premie, waarmee de hypothecaire lening op de einddatum (of bij eerder overlijden) geheel of gedeeltelijk zal worden afgelost.
Voor- en nadelen van een levenhypotheek

De spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is eigenlijk niets anders dan een hypothecaire geldlening op basis van een gemengde levensverzekering. Het bijzondere van de spaarhypotheek is dat de rente die wordt betaald over het te lenen bedrag gelijk is aan het rendement dat wordt berekend over het gespaarde geld in de gemende verzekering. Dit heeft als voordeel dat het kapitaal altijd gegarandeerd is op de einddatum zodat de hypothecaire lening hiermee kan worden afgelost.
Voor- en nadelen van een spaarhypotheek

Beleggingshypotheek

Net als de levenhypotheek en de spaarhypotheek bestaat de beleggingshypotheek uit een aflossingsvrije hypotheek die aan het einde van de looptijd (gedeeltelijk) zal worden afgelost met de uitkering van de kapitaalsverzekering. De geldnemer betaalt periodiek rente over de hoofdsom van de lening en premie voor de kapitaal/beleggingsverzekering. De verzekeringsnemer kan zelf veelal aangeven in welke fondsen hij wil beleggen en draagt daardoor ook zelf het risico over de waarde van zijn beleggingen. De hoogte van de uitkering aan het einde van de looptijd ligt, in tegenstelling tot de spaarhypotheek, niet van te voren vast. Het is onzeker of de uitkering op de einddatum voldoende zal zijn om de hypothecaire lenen mee af te lossen. Deze vorm is dan ook meer geschikt voor mensen met een inkomen of vermogens-positie welke meer is dan modaal.
Voor- en nadelen van een beleggingshypotheek

Aflossingsvrije hypotheek

Dit is de meest eenvoudige vorm van financieren: er wordt namelijk alleen maar periodiek (meestal maandelijks) rente betaald over het geleende bedrag. De hypotheek lost hierdoor dus niet af. Het rentebedrag dat aan de bank zal worden betaald, blijft gelijk zolang de rente niet wijzigt. Na afloop van de rentevaste periode zal deze dus wijzigen. Aflossingsvrij betekent niet dat de lening nooit hoeft te worden afgelost, hij heeft net als de meeste hypotheken een bepaalde looptijd. We zien echter vaak dat de looptijd bij onveranderde omstandigheden of waardevermeerdering van het onderpand dat de bank over zal gaan tot verlenging. Deze hypotheekvorm wordt veel gesloten in combinatie met andere hypotheekvormen om de periodieke maandlasten iets te verlagen.
Voor- en nadelen van een aflossingsvrije hypotheek

Lineaire hypotheek

Bij de de lineaire hypotheek lost de geldnemer periodiek gedurende de looptijd van de lening een vast bedrag af. Het vaste bedrag wordt berekend door het leningsbedrag te delen door het aantal periodieke aflossingen gedurende de looptijd van de lening, daardoor verloopt de aflossing volgens een vast patroon. Door de periodieke aflossingen nemen de restantschuld en de (jaarlijks of maandelijks) te betalen rentebedragen in de loop der jaren af. Deze hypotheekvorm is dus geschikt voor mensen die hun hypotheekbedrag willen zien afnemen.
Voor- en nadelen van een lineaire hypotheek

Annuïteitenhypotheek

Bij deze vorm wordt de lening afgelost op basis van annuïteiten, waardoor de hypothecaire lening in de beginperiode lage maandlasten kent welke met de jaren zal toenemen. De vorm houd in dat, bij een gelijkblijvend rentepercentage gedurende de looptijd van de lening, de jaarlijkse som van rente en aflossing gelijk blijft. Het vaste bedrag (welke bestaat uit rente en aflossing) wordt ”de annuïteit” genoemd. Door de periodieke aflossing daalt de hoofdsom en dus ook het verschuldigde maandelijks te betalen rentebedrag. Doordat de annuïteit een vast bedrag is (bij ongewijzigde rente) wordt het aflossingsbestanddeel jaarlijks groter. Dit heeft als gevolg dat de fiscale aftrekbaarheid van het steeds lager wordende rentebestanddeel afneemt waardoor de nettomaandlast toeneemt.
Voor- en nadelen van een annuïteitenhypotheek

Doorloophypotheek

De doorloophypotheek biedt volledige vrijheid in opnemen en aflossen, tot de vooraf afgesproken kredietlimiet. Vaak is de doorloophypotheek onderdeel van de hypotheek. U heeft als klant dan meer financiële ruimte, mocht u in de toekomst geld nodig zijn. Ook wordt de doorloophypotheek gesloten als tweede hypotheek, bijvoorbeeld voor een toekomstige verbouwing. U kunt dus bij de doorloophypotheek naar behoefte geld opnemen, aflossen of rente laten bijschrijven op de hypotheekschuld. De rente die u betaald over de doorloophypotheek is variabel. U kunt de doorloophypotheek wel vergelijken met andere geldleningen alleen dan met een erg voordelig rentetarief.
Voor het aangaan van een doorloophypotheek zal de bank de hoogte van de kredietlimiet afhankelijk van de waarde van de woning en uw inkomen vaststellen.
Voor- en nadelen van een doorloophypotheek

 

Effectenhypotheek

Bij deze vorm verhoogt u het daadwerkelijke benodigde hypotheekbedrag en koopt u met dat extra geld een effectenportefeuille. U lost gedurende de looptijd van de hypotheek niets af en betaald alleen rente. De effectenportefeuille worden vepand aan de geldverstrekker. Hierdoor komt de waarde die aan het eind van de looptijd van de hypotheek vrijkomt ten goede aan de deze verstrekker om de hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen. Uw woonhuis hypotheekadviseur kan u alles vertellen over deze specialere vorm van financieren. Ook kan hij u goed informeren over de fiscale aspecten van dit product.
Voor- en nadelen van een effectenhypotheek

Overbruggingshypotheek

Een overbruggingshypotheek kan zeer van pas komen bij de koop van een nieuwe woning, terwijl uw oude woning nog niet verkocht is. Om deze periode te overbruggen sluit een u overbruggingshypotheek voor enkele maanden totdat de verkoop van uw eigen woning een feit is. Met de gedeeltelijke opbrengst die bij de verkoop van uw eigen woning vrijkomt zal de overbruggingshypotheek weer worden ingelost.
Voor- en nadelen van een overbruggingshypotheek

Adresgegevens

La Rivière Financiële Diensten
Kampakkers 35
9531 HT, Borger
T: 0599-238603
F: 0599-238474
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
I: www.larivierefd.nl
   
Correspondentieadres
Postbus 80
9530 AB, Borger